Modernizácie výťahov

Osobitnú pozornosť venujeme modernizáciám a komplexným výmenám výťahov v bytových domoch. Za týmto účelom sme vyvinuli COMPACT LIFT, ktorý rešpektuje osobitosti slovenských bytových domov (úzke šachty, nízke hlavy šácht, atď.). Ak má výťah dôstojne nahradiť staré výťahy, ktoré v nejednom prípade jazdia aj 50 rokov, musí byť zložený z najkvalitnejších komponentov. COMPACT LIFT je tou správnou voľbou. A to všetko pri veľmi konkurenčnej cene.

Medzi najväčšie riziká prečo je potrebné výťahy modernizovať zaraďujeme vysokú poruchovosť, hlučnosť, veľkú spotrebu elektrickej energie, malú prepravnú kapacitu a nesúlad výťahu s normami a bezpečnostnými predpismi.

Modernizáciu je možné realizovať dvoma základnými spôsobmi, a to ako:

Postupná modernizácia

Prebieha v štyroch krokoch, pri ktorých sa vymení riadenie s elektroinštaláciou, potom sa realizuje výmena pohonu, výmena kabíny s príslušenstvom a nakoniec sa pristúpi k výmene šachtových, prípadne kabínových dvier. Tieto kroky je možné realizovať samostatne a teda najmä vtedy, ak nie sú k dispozícii finančné prostriedky, aby sa realizovala kompletná výmena výťahu.

Ako nevýhodu tohto riešenia vidíme značnú nekompatibilitu dielov, pričom dôraz na nízku cenu znižuje kvalitu použitých komponentov. Vo väčšine prípadov ich nie je možné použiť v prípadnej budúcej kompletnej výmene výťahu – nový výťah bude mať iné nároky na hlavné komponenty ako sú pohon, frekvenčný menič, atď. Ďalej je potrebné zdôrazniť, že pri postupnej modernizácii sa nemení nosnosť výťahu ani plocha kabíny.

Kompletná modernizácia – kompletná výmena výťahu za nový

Pri kompletnej modernizácii sa menia všetky komponenty výťahu naraz a to v súlade s novými európskymi technickými normami a bezpečnostnými predpismi. Inštaláciou nového výťahu sa zrealizujú všetky kroky postupnej modernizácie naraz vrátane výmeny vodidiel a ich kotvení, ktoré sa pri postupnej modernizácii vôbec nemenia.

Z krátkodobého hľadiska je kompletná modernizácia finančne náročnejšia, avšak z dlhodobého hľadiska je pre vlastníkov bytov výhodnejšia, a to najmä okamžitým znížením energetickej náročnosti prevádzky, hlučnosti a nákladov na opravy (výmeny zničených komponentov), zvýšením bezpečnosti a komfortu dopravy.