Projekcia výťahov

Zabezpečujeme:

Technické poradenstvo.
Vypracovanie podkladov pre stavebné konanie.
Vypracovanie sprievodnej technickej dokumentácie(projektová činnosť – výťahy na mieru).
Vypracovanie podkladov pre podanie žiadosti na ŠFRB.

Projekciu výťahov zabezpečuje odborný tím pracovníkov kancelárie v Rakúsku v meste NEUTAL. Technické poradenstvo, vypracovanie cenových ponúk a podkladov pre stavebné konanie a ŠFRB zabezpečuje kancelária v Bratislave.

Typové výťahy je možné prispôsobiť na mieru podľa dispozícií jednotlivých výťahových šácht.

Typové výťahy:                  PDF

TOV 400 (TOV 320 – 525)

TOV 675 (TOV 600 – 700)

TOV 1000 (TOV 850 – 1000)