ECO Compact Lift

Priaznivcom „zelených technológii“ odporúčame možnosť použitia rekuperačného zariadenia. Rekuperáciou dochádza k úspore elektrickej energie za použitia rekuperačnej jednotky ZArec 4C od firmy Ziehl-Abegg.

Rekuperácia nastáva v prípade spomaľovania alebo brzdenia výťahu, keď sa pohon správa ako generátor a vracia energiu do siete. Výhodou tohto riešenia je zlepšenie energetického hodnotenia celej budovy (napr. z B na A hodnotu).

Najčastejšie sa používa v priestoroch s vysokou intenzitou jazdy ako sú nemocnice, prípadne hotely.

Rekuperačné zariadenie na úsporu elektrickej energie

Rekuperačné zariadenie na úsporu elektrickej energie

ECO COMPACT LIFT
Pridaním rekuperačnej jednotky a ďalšími úpravami sme vyvinuli výťah energetickej triedy A ako ponúka konkurencia.