Pohon

Elektrický lanový trakčný BEZPREVODOVÝ stroj ZAtop od nemeckého výrobcu ZIEHL-ABEGG. Tento pohon je výsledkom viac ako 100 ročného vývoja. Dôkazom jeho kvalít je, že ho používajú mnohé výťahové spoločnosti, ak chcú svojim klientom ponúknuť to najlepšie.

Pohon je riadený frekvenčným meničom ZAdyn4 od toho istého výrobcu, ktorý umožňuje plynulý chod výťahu a zaručuje veľmi vysoký jazdný komfort s výraznou energetickou úsporou.

Pohon výťahu špičkovej kvality od renomovaného výrobcu Ziehl-Abegg

Pohon výťahu špičkovej kvality od renomovaného výrobcu Ziehl-Abegg

Frekvenčný menič ZAdyn4

Frekvenčný menič ZAdyn4

Jedinečné riešenie umiestnenia pohonu výťahu v šachte nám dovoľuje inštaláciu výťahov aj pri extrémne nízkej hlavy šachty (2400mm)

Jedinečné riešenie umiestnenia pohonu výťahu v šachte nám dovoľuje inštaláciu výťahov aj pri extrémne nízkej hlavy šachty (2400mm)

 

Keďže sa jedná o bezstrojovňový výťah, ponúkame jedinečné riešenie prístupu k motoru v prípade bežnej kontroly alebo servisu.

Cez odnímateľný panel kabíny stojacej v najvyššej stanici má servisný technik priamo z kabíny prístup k mechanickým a elektrickým častiam výťahu (motor, frekvenčný menič, kabeláž, atď.).

Zaniká tak problém s prístupom na strechu kabíny, kde je omnoho komplikovanejšie v obmedzenom priestore hlavy šachty vykonávať servisné úkony (pri bežnom riešení bezstrojovňového výťahu). Podstatne sa tak skracuje čas servisného zásahu.